ทัวร์ฮ่องกง

แสดง:
แสดง:
เรียงลำดับ:
ยังไม่ได้เลือก
Disney Join The Fun 4D2N
กำหนดเดินทาง :   ต.ค. - ม.ค. 62 ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 9,999  บาท สายการบิน : ฮ่องก..
EASY ฮ่องกง นองปิง ฟรีเดย์ 3 วัน 2 คืน (CX)
กำหนดเดินทาง :  ก.ย. - ต.ค. 61 ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  14,900 บาท สายการบิน : Cathay Pac..
มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4D3N
กำหนดเดินทาง :  ม.ค. - พ.ค. 62 ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 9,999  บาท สายการบิน : แอร์เอเซีย ..
มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3D2N
กำหนดเดินทาง :  ม.ค. - พ.ค. 62 ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 13,999  บาท สายการบิน : แอร์เอเซีย..
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์  เซินเจิ้น จู่ไห่ 4 วัน 2 คืน
กำหนดเดินทาง :  พ.ย. - มี.ค. 62 ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 13,999  บาท สายการบิน : HONG KONG..
ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง  3 วัน 2 คืน
กำหนดเดินทาง : มิ.ย.-ธ.ค. 61 ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  16,900 บาท สายการบิน : รอยัลจอร์แดน &..
ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3D2N
กำหนดเดินทาง :  พ.ย. - มี.ค. 62 ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 17,999  บาท สายการบิน : CATHAY PA..
ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น 3D2N
กำหนดเดินทาง :  พ.ย. - มี.ค. 62 ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 16,900  บาท สายการบิน : CATHAY PA..
ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง 3วัน 2 คืน
กำหนดเดินทาง : มิ.ย.-ธ.ค. 61 ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ :  14,900 บาท สายการบิน : รอยัลจอร์แดน &..
ฮ่องกง มาเก๊า จู่ไห่
กำหนดเดินทาง :   ต.ค. - ม.ค. 62 ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 8,999  บาท สายการบิน : ฮ่องก..
ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่ 4D3N
กำหนดเดินทาง :  พ.ย. - มี.ค. 62 ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 14,999  บาท สายการบิน : CATHAY PA..
ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน
กำหนดเดินทาง :   ต.ค. - ม.ค. 62 ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 6,999  บาท สายการบิน : ฮ่องก..
ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4 วัน 2 คืน
กำหนดเดินทาง :   ต.ค. - ม.ค. 62 ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 6,999  บาท สายการบิน : ฮ่องก..
ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น 4วัน 2 คืน
กำหนดเดินทาง :   ต.ค. - ม.ค. 62 ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 7,999  บาท สายการบิน : ฮ่องก..
ฮ่องกงสวนสนุก..ดินอดนแห่งความฝันที่มีอยู่จริง ดิสนีย์แลนด์ ช้อปปิ้งฟินเวอร์ 3 วัน 2 คืน
กำหนดเดินทาง : ส.ค - ต.ค  61 ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 17,999 บาท สายการบิน : HONG KONG AIRLINE ..