ทัวร์พม่า

เรียงลำดับ:
แสดง:
0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 4,999 บาท

TFH05_WHS04_JT_MMR02_SL_DD_JAN-MAY18

TFH05_WHS04_JT_MMR02_SL_DD_JAN-MAY18 โปร Super Shock!! พม่า ไหว้พระ วัดดัง วันเดียว ไหว้พระ สวดม.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 8,999 บาท

TFH05_WHS04_MMR001_DD_โปรจิ๊บ จิ๊บ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม-APR-SEP18

TFH05_WHS04_MMR001_DD_โปรจิ๊บ จิ๊บ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม-APR-SEP18 โปรจิ๊บ จิ๊บ พม่า ย่าง.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 11,900 บาท

TFH05_WHS04_MMR004_SL_โปรจัดให้ 5 ดาว_MAY-SEP18

TFH05_WHS04_MMR004_SL_โปรจัดให้ 5 ดาว_MAY-SEP18 พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พักโรงแรมหรู 5 ดาว พระธาตุ.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 11,900 บาท

TFH05_WHS04_MMR004_โปรพม่า 5 ดาว_DD_5STAR_MAY-SEP18

TFH05_WHS04_MMR004_โปรพม่า 5 ดาว_DD_5STAR_MAY-SEP18 โปรพม่าพัก 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม บิน นก.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 9,999 บาท

TFH05_WHS04_MMR012_DD_โปรประหยัด พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน-APR-SEP18

TFH05_WHS04_MMR012_DD_โปรประหยัด พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน-APR-SEP18 โปรประหยัด พม่า ย.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 7,900 บาท

TFH05_WHS04_MMR01_DD_โปรสุดคุ้ม พัก 5 ดาว ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน APR-SEP18

TFH05_WHS04_MMR01_DD_โปรสุดคุ้ม พัก 5 ดาว ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน APR-SEP18 โปรสุดคุ้ม ทัวร์พม่า วั.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 11,900 บาท

TFH05_WHS04_MMR021_PG_โปรน้องดี อยู่ดี พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน -APR-AUG18

TFH05_WHS04_MMR021_PG_โปรน้องดี อยู่ดี พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน -APR-AUG18 โปรน้องดี อยู่ดี .....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 12,900 บาท

TFH05_WHS04_MMR02_SL_โปรยิ้ม ยิ้ม เที่ยวพม่า เต็มอิ่ม 4 วัน APR-SEP18

โปรยิ้ม ยิ้ม เที่ยวพม่า เต็มอิ่ม 4 วัน  ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท - ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดาก.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 12,900 บาท

TFH05_WHS04_MMR02_SL_โปรยิ้ม ยิ้ม เที่ยวพม่า เต็มอิ่ม 4 วัน APR-SEP18

TFH05_WHS04_MMR02_SL_โปรยิ้ม ยิ้ม เที่ยวพม่า เต็มอิ่ม 4 วัน APR-SEP18 โปรยิ้ม ยิ้ม เที่ยวพม่า เต็.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 11,900 บาท

TFH05_WHS04_MMR03_PG_พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน APR-SEP18

TFH05_WHS04_MMR03_PG_พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน APR-SEP18 พม่า แกรนด์มั.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 10,999 บาท

TFH05_WHS10_ JMM16-8M ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้า)

ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้า) พักโรงแรม 4 ดาว พิเศษ เมนูเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร ก.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 6,900 บาท

TFH05_WHS10_JMM11-8M ไหว้พระ 9 วัด พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง ขอพระเทพทันใจ

ไหว้พระ 9 วัด พม่า ย่างกุ้ง เจดีย์ชเวดากอง ขอพระเทพทันใจ 2 วัน 1 คืน ราคาเพียง 6,900 บาท !!! *.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 12,900 บาท

TFH05_WHS10_JMM14-8M ไหว้พระ 9 วัด ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา (นั่งบอลลูนชมเมือง) 3 วัน 2 คืน

ไหว้พระ 9 วัด ย่างกุ้ง สิเรียม หงสา (นั่งบอลลูนชมเมือง) 3 วัน 2 คืน พิเศษสุด !! นั่งบอลลูนชมเมืองย่.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 9,900 บาท

TFH05_WHS10_JMM20-ชม 3 ราชธานีโบราณ-มัณฑะเลย์-อังวะ-สกายน์-มิงกุน-อมรปุระ

ชม 3 ราชธานีโบราณ-มัณฑะเลย์-อังวะ-สกายน์-มิงกุน-อมรปุระ 3 วัน 2 คืน พร้อมเข้าร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 7,979 บาท

TFH05_WHS10_JMM21-มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบ็ง-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมนี 3วัน2คืน_JAN-AUG61

มัณฑะเลย์-สะพานไม้อูเบ็ง-ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมนี 3 วัน 2 คืน เมนูพิเศษ !! กุ้.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 10,900 บาท

TFH05_WHS10_JMM22-มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-อมรปุระ 3วัน2คืน (ช-ท) FD_JAN-AUG61

มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-อมรปุระ 3 วัน 2 คืน พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี เจดีย์กวงมู.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 12,900 บาท

TFH05_WHS10_JMM23-มัณฑะเลย์-พินอูลวิน 3วัน (ช-ท) FD_MAY-AUG61

มัณฑะเลย์-พินอูลวิน 3 วัน 2 คืน สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี สะพานไม้อูเบ็ง พระตำหนักไม้สักชเ.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 12,900 บาท

TFH05_WHS10_JMM26-มัณฑะเลย์-พุกาม-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มิงกุน 4วัน3คืน_MAY-AUG61

มัณฑะเลย์-พุกาม-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มิงกุน 4 วัน 3 คืน สะพานไม้อูเบ็ง ล่องเรือชมแม่น้ำอิระวดี.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 12,800 บาท

TFH05_WHS10_JMM27-มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถ)-สกายน์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง 4วัน3คืน (ช-ท)_MAY-AUG61

มัณฑะเลย์-พุกาม (นั่งรถ)-สกายน์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง 4 วัน 3 คืน ล่องแม่น้ำอิระวดี พระราชวังมัณฑ.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 12,900 บาท

TFH05_WHS10_JMM28-มัณฑะเลย์-พุกาม-สะพานไม้อูเบ็ง-พิเศษ! นอนพุกาม 4 วัน 3 คืน_MAY-AUG61

มัณฑะเลย์-พุกาม-สะพานไม้อูเบ็ง-พิเศษ! นอนพุกาม 4 วัน 3 คืน ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ล้างหน้าพระพักตร์.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 8,999 บาท

WHS04_MMR001_DD_โปรจิ๊บ จิ๊บ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม-APR-SEP18

โปรจิ๊บ จิ๊บ พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม ราคาเริ่มต้น 8,999 บาท - กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดาก.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 11,900 บาท

WHS04_MMR004_โปรพม่า 5 ดาว_DD_5STAR_MAY-SEP18

โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม ​ขอพรเทพทันใจ นั่งกระเช้าขึ้นพระะธาตุอินทร์แขวน ราคาเริ่ม .....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 9,999 บาท

WHS04_MMR012_โปรประหยัด เที่ยวพม่า _DD_MAR-JUN18

โปรประหยัด เที่ยวพม่า บินนกแอร์ 3 วัน พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถา.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 7,900 บาท

WHS04_MMR01_DD_โปรสุดคุ้ม พัก 5 ดาว ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน APR-SEP18

โปรสุดคุ้ม พัก 5 ดาว ทัวร์พม่า 2 วัน 1 คืน  ​ราคาเริ่มต้น 7,900 บาท ​ย่างกุ้ง หงสาวดี สิ.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 4,999 บาท

WHS04_ทัวร์พม่า..ย่างกุ้ง ​ไหว้พระวัดดัง _JT_MMR02_SL_DD_JAN-MAY18

ทัวร์พม่า..ย่างกุ้ง  ไหว้พระวัดดัง  ราคาเริ่มต้น 4,999 บาท ไปเช้า-เย็นกลับ ขอพรพร.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 6,900 บาท

WHS04_พม่า มัณฑเลย์_FD_JAN-APR18

พม่า มัณฑเลย์ บิน FD ร่วมล้างพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมพระราชวังมั.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 8,999 บาท

WHS04_พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3วัน_DD_JAN-JUN18

เริ่มต้นที่ 8,999 บาท ​สักการะ 2 มหาบูาสถาน -พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -เจดีย์ชเวมอดอร์ ขอพรเทพ.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 7,979 บาท

WHS10_JMM21-มัณฑะเลย์-3วัน2คืน

MYANMAR มัณฑะเลย์-3วัน2คืน ​พระราชวังไม้สักชเวนานจอง สะพานไม้อูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเลย์ ​เจดีย์หย.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 10,900 บาท

WHS10_JMM22-มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-อมรปุระ-3วัน2คืน

มัณฑะเลย์-มิงกุน-สกายน์-อมรปุระ-3วัน2คืน พระราชวังมัณฑะเลย์ ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี เจดีย์กวงมูดอร์ .....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 12,900 บาท

WHS10_JMM23-มัณฑะเลย์-พินอูลวิน-3วัน2คืน

มัณฑะเลย์-พินอูลวิน-3วัน2คืน ​สวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติกันดอว์จี สะพานไม้อูเบ็ง พระตำหนักไม้สักชเวนาน.....

0 จำนวน 0 รีวิว.
ราคา 14,891 บาท

WHS53_Myanmar Paradise ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)

Myanmar Paradise ​ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)&.....