สังขละบุรี โบสถ์จมน้ำ จ.กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน VAN

สังขละบุรี โบสถ์จมน้ำ จ.กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน VAN
เริ่มต้น 4,900 บาท
รหัสสินค้า: มกราคม 2564
2TH099
กำหนดการเดินทาง : มิ.ย. 63 - ม.ค. 64
ราคาทัวร์เริ่มต้นที่ : 4,900 บาท
เดินทางโดย : รถตู้ปรับอากาศ2TH099 : ทัวร์สังขละบุรี โบสถ์จมน้ำ .กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน VAN