WHS02_HKG06 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน 2คืน

รหัสสินค้า: TFH06_WHS02_HKG06 ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน 2คืน

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 15,900 บาท
จำนวน:

ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน 2คืน
ลันเตา หลี่หยุ่นหมุ่น
​สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ของฮ่องกง
กรเช้าลอยฟ้า นองปิง 360 องศา

ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท
โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1   กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A SYMPHONY OF LIGHTS
วันที่ 2   วิคตอเรียพีค – รีพัลส์เบย์ - วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน  – พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
​วันที่ 3   กระเช้านองปิง – พระใหญ่โป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ