WHS61_MFM77(FD) 3D2N MACAU ZHUHAI 77

รหัสสินค้า: TFH13_WHS61_MFM77(FD) 3D2N MACAU ZHUHAI 77

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 7,999 บาท
จำนวน:

MACAU ZHUHAI  77
​เที่ยววัดอาม่า เซนนาโด้ โบสถ์เซ็นต์ปอล
ช้อปปิ้งกงเป๋ย ถนนคู่รัก
พิเศษ ไวน์แดง + เป่าอื้อ

​ราคาเริ่มต้น 7,999 บาท

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1   กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า - วัดอาม่า - รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - เดอะ ปารีเชียง มาเก๊า –
             ด่านกงเป่ย -  จูไห่                                                                
วันที่ 2   จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไข่มุก - ร้านผ้าไหม - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ
​             พระราชวังฤดูร้อนโบราณ พิเศษ !! ชมโชว์ ม่านน้ำ 3 มิติ และ เมนูเป่าฮื้อ+ไวน์แดง                                                                         
วันที่ 3   ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล - จตุรัสเซนาโด้ - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า – สนามบินมาเก๊า –
             กรุงเทพ (ดอนเมือง)