WHS61_MFM88(FD) 4D3N MACAU ZHUHAI SHENZHEN HK 88

รหัสสินค้า: TFH13_WHS61_MFM88(FD) 4D3N MACAU ZHUHAI SHENZHEN HK 88

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 9,999 บาท
จำนวน:

MACAU ZHUHAI SHENZHEN HK  88
เที่ยวมาเก๊าเวเนเซี่ยน ถนนคู่รัก ช้อปปิ้งก๋งเป้ย
ชมโชว์หยวนหมิงหยวน อิสระช้อปปิ้งที่นาธาน
ไหว้เจ้าพ่อแชกง เป็ดปักกิ่ง + ไวน์แดง + เป่าอื้อ

ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1   กรุงเทพ ฯ (ดอนเมือง) - มาเก๊า - วัดอาม่า - ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอล - เดอะ เวนีเชียน มาเก๊า -
             เดอะ ปาริเซียง มาเก๊า – ด่านกงเป่ย – จูไห่
วันที่ 2   จูไห่ - ถนนคู่รัก - สาวงามหวีหนี่ - ศูนย์สมุนไพรจีน บัวหิมะ / ไข่มุก - ร้านผ้าไหม - สวนหยวนหมิงหยวน หรือ
             พระราชวังฤดูร้อนโบราณ - พิเศษ !! โชว์วัฒนธรรม และ เมนูเป็ดปักกิ่ง                                                                  
วันที่ 3   วัดผู่โถว - ร้านหยก - หมู่บ้านชาวจีนพื้นเมืองโบราณที่สวยงาม - หมู่บ้านวัฒนธรรม - เซินเจิ้น -
​             หล่อหวู่ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ พิเศษ !! เมนูเป๋าฮือ และ ไวน์แดง       
วันที่ 4   เซินเจิ้น - ฮ่องกง - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน – ร้านจิวเวอรี่ - จิมซาจุ่ย - ถนนนาธาน – มาเก๊า –
​             สนามบินมาเก๊า - สนามบินดอนเมือง