WHS41_FM890-889 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5D3N มี.ค.-มิ.ย. 61

รหัสสินค้า: TFH19_WHS41_FM890-889 ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5D3N

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 17,999 บาท
จำนวน:

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน 
ชมพระราชวังต้องห้าม พระราชวังฤดูร้อน
​ชมสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กำแพงเมืองจีน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมปรางยืน อายุกว่า 400 กว่า

ราคาเริ่มต้น 17,999 บาท

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1   สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2   กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – โชว์กายกรรมปักกิ่ง
​วันที่ 3   พระราชวังอี้เหอหยวน – วัดหลิงกวน (พระเขี้ยวแก้ว) – ถนนหวังฝู่จิ่ง – ตลาดตงหัวเหมิน
วันที่ 4   กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวน) –หยกจีน – ผ่านชมสนามกีฬารังนก
วันที่ 5   ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – วัดเจ้าแม่กวนอิมกู่ถ่า – ปักกิ่ง – กรุงเทพฯ