WHS41_MU2804-2803 ภูถ่อซาน เซี่ยงไฮ้ 5D3N มี.ค. - มิ.ย.18

รหัสสินค้า: TFH19_WHS41_MU2804-2803 ภูถ่อซาน เซี่ยงไฮ้ 5D3N

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 15,999 บาท
จำนวน:

เซี่ยงไฮ้ - ผู่ถ่อซาน - อู๋ซี 5 วัน 3 คืน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ เกาะผู่ถ่อซาน 

​ราคาเริ่มต้น 15,999 บาท

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2   กรุงเทพฯ – นานกิง – อู๋ซี – วัดพระใหญ่หลิงซาน (รวมรถกอล์ฟ) – ฟาร์มไข่มุก – สวนพุทธเหนี่ยนฮวาวาน 
วันที่ 3   อู๋ซี – ผูถ่อซาน – วัดผู่จี้ – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – วัดไผ่ม่วง – หนานไห่กวนอิม   
วันที่ 4   ภูถ่อซาน – หนิงปอ – เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – หาดไหว่ธาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ถนนนานกิง
วันที่ 5   บัวหิมะ+นวดฝ่าเท้า – ตลาดร้อยปี – ร้านหยก – เซี่ยงไฮ้ – นานกิง – กรุงเทพฯ