WHS41_XJ760-761 โปรอิ่มบุญ...ภูถ่อซาน 5 วัน 3 คืน มี.ค. - พ.ค. 61

รหัสสินค้า: TFH19_WHS41_XJ760-761 โปรอิ่มบุญ...ภูถ่อซาน 5 วัน 3 คืน

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 19,999 บาท
จำนวน:

โปรอิ่มบุญ..เซี่ยงไฮ้ ภูถ่อซาน 5วัน 3 คืน

- เกาะภูถ่อซาน ต้นกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ค้างคืนที่เกาะ 1 คืน
- วัดผู่จี้ วัดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในเกาะภูถ่อซานขอพรตำหนักเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
​   ตำหนักริมทะเลอายุกว่า 2พันปี องค์หนานไห่กวนอิม
- เซี่ยงไฮ้ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ช้อปปิ้งถนนนานกิง ตลาดเถาเป่า Global Harbor


​ราคาเริ่มต้น 19,999 บาท

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1   ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2   สนามบินดอนเมือง – เซี่ยงไฮ้ – ผูถ่อซาน – วัดผู่จี้ – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – วัดไผ่ม่วงหนานไห่กวนอิม   
วันที่ 3   ภูถ่อซาน – เซี่ยงไฮ้ – ร้านผ้าไหม – ร้านยางพารา – ถนนนานกิง  
วันที่ 4   หาดไหว่ธาน–ลอดอุโมงค์เลเซอร์–บัวหิมะนวดเท้า–ตลาดเถาเป่า–ร้านหยก–Global Harbor 
วันที่ 5    เซี่ยงไฮ้ – กรุงเทพฯ