ยุโรปตะวันออก 9 วัน

รหัสสินค้า: TFH09_WHS32_EU_W02 D-A-CZ-SL-H 9 D QR [MUC-VIE] FEB-APR 2018

สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก

ราคา: ราคา 49,900 บาท
จำนวน:
ชมความงดงามของ 4 ปราสาทงามดัง “ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปราสาทที่ได้ชื่อว่า เป็นปราสาทต้นแบบของปราสาทดิสนีย์แลนด์ “ปราสาทปร๊าก” ยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ประทับของกษัตริย์สมัยต่างๆ ในจักรวรรดิโบฮีเมีย “ปราสาทครุมลอฟ” ปราสาทที่ได้ชื่อว่าใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทปร๊าก “คาสเซิ่ลฮิลล์” ปราสาทอันสวยงามแห่งหนึ่งของกรุงบูดาเปสต์ ช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมมากมายที่ Outlet Parndorf

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่2 มิวนิค – ปราสาทนอยชวานชไตน์ – จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์
วันที่3 มิวนิค – ซาลส์บวร์ก – อุทยานมิราเบลล์ – ฮัลสตัทท์ – เชสกี้ บูเดอโจวิช
วันที่4 เชสกี้ บูเดอโจวิช – เชสกี้คลุมลอฟ (เมืองมรดกโลก)ปราสาทคลุมลอฟ – คาร์โลวี วารี
วันที่5 ปร๊าก – ปราสาทปร๊าก - เขตเมืองเก่า - อนุสาวรีย์ยานฮุส – สะพานชาร์ลส์
วันที่6 ปร๊าก – บราติสลาวา – หอคอยบราติสลาวา - บูดาเปสต์มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ฮีโร่ สแควร์


อัตราค่าบริการเริ่มต้น 49,000.-
กำหนดวันที่เดินทาง
10-18 ก.พ. // 17-24 ก.พ. // 03-11 มี.ค. // 10-18 มี.ค. // 24มี.ค.-01เม.ย. // 31มี.ค.-08เม.ย. 2561
สายการบินเอมิเรตส์