ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3วัน 2 คืน

รหัสสินค้า: TFH06_WHS54_HKTG03

สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก

ราคา: ราคา 17,888 บาท
จำนวน:
++วันสงกรานต์ หยุดตรงวัน ไม่ต้องลางาน ++
จุดเด่นโปรแกรม
1. รวมค่าเข้าดิสนีย์แลนด์+ มีบริการรถรับส่งไปกลับ
2. พักโรงแรม 4 ดาว 2 คืน ห้องกว้าง สะอาด
3. ชมโชว์พิเศษ! โชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม
4. เมนูพิเศษ! ซีฟู้ดส์ กุ้ง ปลาหมึก เป๋าฮื้อ + ไวน์แดง
5. ขอพร 3 วัดดัง เจ้าแม่กวน อิมรีพลัสเบย์, วัดกังหัน, เทพเจ้ากวนอู

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –ดิสนีย์แลนด์หรือ กระเช้านองปิง+ซิตี้เกตุ–เซินเจิ้น
วันสอง บัวหิมะ – หยก – ผ้าไหม – วัดกวนอู –ชมโชว์หมู่บ้านวัฒนธรรม
วันสาม ฮ่องกง– อ่าวรีพลัสเบย์–วัดแชกง–จิวเวอรี่– ช้อปปิ้งนาธาน– สนามบิน


อัตราค่าบริการเริ่มต้น 17,888.-
กำหนดวันที่เดินทาง 14 – 16 เมษายน 2561 วันสงกรานต์
สายการบินCATHEY PACIFIC AIRLINE (CX)