WHS03_TG52 Say Hello Kyushu ฟุกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้ 5วัน 3คืน

รหัสสินค้า: TFH01_WHS03_TG52 Say Hello Kyushu

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 35,888 บาท
จำนวน:

Say Hello Kyushu
ฟุกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโต้ 5วัน 3คืน

​ราคาเริ่มต้น 35,888 บาท


ฟุกุโอกะ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะคิวชูและเมืองที่น่าอยู่อันดับต้นๆของโลก
ศาลเจ้าดาไซฟู ขอพรเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้ เยือนหมู่บ้านยูฟูอิน
หมู่บ้านหัตกรรม ต้นกำเนิด OTOP เมืองเบปปุ ช
มบ่อน้ำร้อนธรรมชาติจิโคกุ สีฟ้าสดใส คุมาโมโต้ เยือนเมืองบ้านเกิดคุมะมง
ชมเรื่องราวความเป็นมาของภูเขาไฟอะโสะที่ Aso Volcano Museum
ชมปราสาทคุมาโมโต้ ปราสาทที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น
นั่งเรือเฟอร์รี่สู่ท่าเรือนางาซากิ ซากะ จังหวัดเล็กๆเมืองธรรมชาติ
ชมศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ช้อปปิ้งหลากหลายสินค้าที่ย่านเทนจิน ห้างคาแนลซิตี้