WHS07_XJ48-ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน

รหัสสินค้า: TFH01_WHS07_XJ48-ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 19,888 บาท
จำนวน:

Tokyo Fuji ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน
ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ)

- เพลิดเพลินกับทุ่งดอกลาเวนเดอร์

- สัมผัสความอลังการของภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น

- เยือนเมืองเก่า ซาวาระ ที่ถูกขนานนามว่า ลิตเติ้ลเอโดะ

- วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1   
กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองซาวาระ
วันที่ 2   วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
วันที่ 3   ภูเขาไฟฟูจิ –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งดอกพิงค์มอส – ช้อปปิ้งชินจุกุ - โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
วันที่ 4   อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง