WHS07_TG41-TOKYO-FUJI-OSAKA ซุปตาร์ พรมแดง (3)

รหัสสินค้า: TFH01_WHS07_TG41-TOKYO-FUJI-OSAKA ซุปตาร์ พรมแดง (3)

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 36,888 บาท
จำนวน:

TOKYO-FUJI-OSAKA ซุปตาร์ พรมแดง (3)

​ราคาเริ่มต้น 36,888 บาท

โดยสายการบินไทย (THAI AIRWAYS TG)

- ไหว้พระขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชม โตเกียวสกายทรี
- ขึ้นฟูจิชั้น 5 ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
- นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ ชมวิวทะเลสาบคาวาคูจิโกะ
- เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ชม ศาลเจ้าจิ้งจอกและวัดคินคะคุจิ
- ช้อปปิ้งจุใจ 2 ย่านดังของ 2 เมือง ซาคาเอะ และ ชินไซบาชิ
- สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่  ณ Expo City
- พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์
- FREE WIFI ON BUS

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1   
กรุงเทพ   สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2   สนามบินนาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) - กระเช้าคาชิ คาชิ –
​             โกเท็มบะ เอ้าต์เลต – Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ - ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่ 3   ภูเขาไฟฟูจิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ข้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่ 4   นาโกย่า – เกียวโต – คินคะคุจิ – ฟุชิมิอินาริ – โอซาก้า – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ 5   ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – เอ๊กซ์โปซิตี้ - สนามบินคันไซ โอซาก้า – สนามบินสุวรรณภูมิ