WHS07_TR10-OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D ซุปตาร์ น่ารักที่สุดในโลก(2)

รหัสสินค้า: TFH01_WHS07_TR10-OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D ซุปตาร์

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 20,888 บาท
จำนวน:

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D ซุปตาร์ น่ารักที่สุดในโลก(2)

ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท
โดยสายการบิน  SCOOT (TR)


- เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
- เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า
- ชมวิวเทือกเขาแอลป์ ณ สะพานคัปปา แห่ง คามิโคจิ
- เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
- ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้

​โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1   กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง-สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 2   ทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ-ชิราคาวาโกะ-คามิโคจิ-สะพานคัปปา-นาโกย่า-ซาคาเอะ
วันที่ 3   เมืองเกียวโต-วัดคินคะคุจิ-ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ-โอซาก้า-เอ็กซ์โปซิตี้-ดิวตี้ฟรี-ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ 4   ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)-หุบเขามิโนะ-ผ่าชม วัดเรียวอันจิ-น้ำตกมิโนะ-อิออน มอลล์-สนามบินดอนเมือง