WHS07_TR11-OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ

รหัสสินค้า: TFH01_WHS07_TR11-OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 23,888 บาท
จำนวน:

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ

ราคาเริ่มต้น 23,888 บาท

โดยสายการบิน  SCOOT (TR)

- เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
- เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า
- ชมวิวเทือกเขาแอลป์ ณ สะพานคัปปา แห่ง คามิโคจิ
- เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
- เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว
- ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1   กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 2   ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ชิราคาวาโกะ – คามิโคจิ –สะพานคัปปา - นาโกย่า –ซาคาเอะ
วันที่ 3   อาราซิยาม่า – สวนป่าไผ่ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - เมืองเกียวโต – วัดคินคะคุจิ – โอซาก้า – เอ็กซ์โปซิตี้
​วันที่ 4   เมืองโอซาก้า – เมืองทตโทริ – เนินทรายทตโทริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย - พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ –
​             ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
​วันที่ 5   ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – หุบเขามิโนะ – ผ่านชม วัดเรียวอันจิ – น้ำตกมิโนะ – อิออน มอลล์ – สนามบินดอนเมือง