อังกฤษ - เวลล์ 7 วัน 4 คืน

รหัสสินค้า: อังกฤษ - เวลล์ 7 วัน 4 คืน

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 39,999 บาท
จำนวน:

อังกฤษ - เวลล์ 7 วัน 4 คืน

​ราคาเพียง 39,999 บาท

ชมหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ (STONEHENGE)
เมืองบาธส์ (BATH) เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญ และรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคโรมัน
ชมกรุงคาร์ดีฟ ผ่านชมสถานที่สำคัญตาางๆ
ชมเมืองสแตรทฟอร์ด (STRATFORD UPON AVON)
เมืองอ๊อกฟอร์ด เมืองแห่งมหาวิทยาลัย
แวะช้อปปิ้งที่ BICESTER OUTLET
ชมทัศนียภาพที่สวยงามของริมฝั่งแม่น้ำเทมส์
ถ่ายรูปกับหอนาฬิกาบิ๊กเบ็น อันเป็นสัญญาลักษณ์ของกรุงลอนดอน
ชมพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม ที่ประทับของพระราชินี
ชมหอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON)