WHS07_XJ51-OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3

รหัสสินค้า: TFH01_WHS07_XJ51-OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 22,888 บาท
จำนวน:

OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N
ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3


ราคาเริ่มต้น 22,888 บาท
โดยสายการบิน  แอร์เอเชีย เอ็กซ์ XJ

เที่ยว หมู่บ้านนินจาอิงงะ แวะเช็คอิน หมู่บ้านชิราคาวาโกะ

เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต ขอพร ณ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ

ชมความงามของ ป่าไผ่อาราชิยาม่า และสะพานโทเก็ตสึ

สัมผัสความบันเทิงรูปแบบใหม่  ณ Expo City

สักการะพระใหญ่ไดบุทสึ ณ วัดโทไดจิ แห่งเมืองนารา