WHS07_XJ53-TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ

รหัสสินค้า: TFH01_WHS07_XJ53-TOKYO FUJI 5D3N

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 19,888 บาท
จำนวน:

TOKYO FUJI 5D3N ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ

ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

โดยสายการบิน  AIR ASIA X (XJ)

เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ
วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ
ช้อปปิ้ง โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ และอิออน มอลล์
สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ เมืองเก่าซาวาระ หรือ Little Edo
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS