WHS07_MM10-OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 8

รหัสสินค้า: TFH01_WHS07_MM10-OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 8

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 19,888 บาท
จำนวน:

OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 8

ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

เปิดประสบการณ์ใหม่ โอกินาว่า เกาะสวรรค์แห่งญี่ปุ่น

บินตรงสายการบิน Peach Air

สัมผัสวัฒนธรรมชาวริวกิว ณ ปราสาทชูริ

ชมสัตว์โลกใต้น้ำ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชุราอูมิ