พม่า มัณฑะเลย์ บิน FD

รหัสสินค้า: TFH05_WHS04_MMR031_FD_JAN-APR18

สถานะสินค้า: มีสินค้าในสต๊อก

ราคา: ราคา 6,900 บาท
จำนวน:
โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์
วันที่สอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-วัดเจดีย์หยก-กรุงเทพฯอัตราค่าบริการเริ่มต้น 6,900.-
กำหนดวันที่เดินทาง เดือนมกราคม-เมษายน
สายการบินแอร์เอเชีย