TFH05_WHS04_MMR012_DD_โปรประหยัด พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน-APR-SEP18

รหัสสินค้า: โปรประหยัด พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 9,999 บาท
จำนวน:
TFH05_WHS04_MMR012_DD_โปรประหยัด พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน-APR-SEP18

โปรประหยัด พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน
พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน
สักการะ มหาบูชาสถาน พักหรู 4 ดาว


ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท !!