TFH10_WHS04_LAOS01_FD_ลาว หลวงพระบาง -MAR-SEP18

รหัสสินค้า: ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 11,900 บาท
จำนวน:
TFH10_WHS04_LAOS01_FD_ลาว หลวงพระบาง -MAR-SEP18

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน
พัก 4 ดาว ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว 3 วัน บิน แอร์เอเชีย
พิเศษ !!! พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง


ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท !!