TFH06_WHS04_HKG01_CX_JAN-JUN18

รหัสสินค้า: TFH06_WHS04_HKG01_CX_JAN-JUN18

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 11,900 บาท
จำนวน:
TFH06_WHS04_HKG01_CX_JAN-JUN18

ฮ่องกง เซินเจิ้น กระเช้านองปิง บินคาเธย์
วัดแชกงมิว เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งถนนนาธาน
ชมโชว์ม่านน้ำ ช้อปปิ้งหลอหวู่ 3 วัน 2 คืน


ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท !!