TFH06_WHS04_HKG02_CX_JAN-JUN18

รหัสสินค้า: TFH06_WHS04_HKG02_CX_JAN-JUN18

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 15,900 บาท
จำนวน:
TFH06_WHS04_HKG02_CX_JAN-JUN18

ฮ่องกง กระเช้านองปิง ไหว้พระ 5 วัดดัง บินคาเธย์
วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงมิว วัดชิหลิน
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งถนนนาธาน 3 วัน 2 คืน


ราคาเริ่มต้น 15,900 บาท !!