TFH06_WHS04_HKG004_RJ_APR-JUL18 ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น จู่ไห่ 4 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า: TFH06_WHS04_HKG004_RJ_APR-JUL18

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 14,900 บาท
จำนวน:
TFH06_WHS04_HKG004_RJ_APR-JUL18 ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น จู่ไห่ 4 วัน 3 คืน

ฮ่องกง มาเก๊า เซินเจิ้น จู่ไห่ 4 เมือง 4 วัน 3 คืน
วัดแชกงมิว เจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งถนนนาธาน
เวเนเชี่ยน เซนาโด้สแควร์ โชว์หยวนหมิงหยวน

ราคาเริ่มต้น 14,900 บาท