WHS53_Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3วัน2คืน

รหัสสินค้า: TFH10_WHS53

สถานะสินค้า:

ราคา: ราคา 12,211 บาท
จำนวน:

Laos...สะบายดี  หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก 3วัน2คืน

โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) 3วัน2คืน
 

ไฮไลท์ ทัวร์

-   ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง

-  ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง

-  ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง

-   ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก่ที่สุดของแขวงหลวงพระบาง


โปรแกรมเดินทาง
วันแรก      กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - วัดโพนเพา - วัดวิชุนราช - วัดเชียงทอง - พระธาตุพูสี -  ตลาดไนท์บาร์ซา
วันที่สอง    ตักบาตรข้าวเหนียว - ตลาดเช้า - พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง - ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ - น้ำตกตาดกวางสี  บ้านผานม - วัดแสนสุขาราม
วันที่สาม      วัดใหม่สุวรรณภูมาราม - ตลาดดารา - หลวงพระบาง – กรุงเทพฯ